Okul Destek Derneği Mentorluk Programı 1. Dönem Başlıyor!


“Mentorluk, insanların kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak, performanslarını geliştirmek ve olmak istedikleri kişi olabilmeleri için kendi öğrenim süreçlerini yönetme konusunda destek olmak ve onları teşvik etmektir.” Eric Parsloe, Oxford Koçluk & Mentorluk Okulu

“Genç girişimcilerin% 37'si aldıkları mentorluk hizmetlerini işlerinin başarısı için paradan çok daha etkili bulmaktadır.” Youth Business International

Araştırmalar gösteriyor ki,
Okul Destek Derneği olarak, aktif olarak dernekte çalışan ve üniversiteye devam eden gönüllülerimizi kariyer, kişisel ve sosyal alanlarda desteklemek amacıyla yola çıkıp, Dernek olarak birinci yaşımızı kutladığımız 2021 Nisan ayından itibaren EMCC Türkiye - Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi desteği ile, gönüllülerimiz için bir “Mentorluk Programı” geliştirdik.

Okul Destek Derneği Mentorluk Programı, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencisi olan Okul Destek Derneği Gönüllü Eğitmeni menti gençler ile EMCC üyesi, alanlarında uzman mentorları bir araya getirmeye yönelik bir programdır. Mentilerin kurumsal hayata hazırlık, girişimcilik hayatına hazırlık, akademik hayata hazırlık ya da yurt dışı eğitim ve çalışma fırsatları konularında mentorların tecrübelerinden faydalanmalarını, kişisel gelişim konusunda ihtiyaç duydukları alanda destek almalarını sağlayacak ve tüm yaşamları boyunca fayda görecekleri bir programdır.

Mentorluk Programı ile mentilerin ve mentorların birbirleriyle deneyimlerini paylaşarak Okul Destek Derneği Gönüllü Eğitmeni gençlerin kariyer gelişim süreçlerine ve uzun vadede Okul Destek Derneği’ne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Programda Mentorink dijital uygulaması kullanılarak akıllı eşleme algoritması ile hem mentorların hem de mentilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinin en üst seviyeye getirilmesi hedeflenmektedir.

2021 yılı Nisan ayının ilk haftasından başlayarak toplam altı ay sürecek Mentorink üzerinden yapılandırılmış 6 seanslık online Kariyer Mentorluğu görüşmeleri yapılacaktır. EMCC Türkiye tarafından Okul Destek Derneği Gönüllü Eğitmeni 50 üniversite öğrencisine gönüllü mentorluk desteği verilecektir.

“Mentorluk” nedir?
Mentorluk, yetenek ve tecrübelerden faydalanılarak kurulan bir öğrenme ortaklığıdır. Bu ortaklık, bilgeliğin aktarımını ve paylaşımını merkeze alan, başarıya giden yolu aydınlatırken, her iki tarafın da yeni bakış açıları geliştirdiği karşılıklı bir öğrenme ve güç birliği sürecidir. Gönüllülük esasına dayanır.

Mentor, yaparak ve yaşayarak öğrenmiş deneyimli bir gönüllü rehberdir. Her mentorun, mentisine karşı etik sorumlulukları vardır. Mentorluk yaparken, “bildiği ve deneyim sahibi olduğu” konuyla sınırlı kalmalı; hangi liderlik tarzını sergilerse sergilesin, her mentinin farklı olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, mentisi ile ilişkisini saygınlık çerçevesinde yürütmelidir. Mentor-menti ilişkisinin mahremiyetine saygılı olmalı ve korumalıdır. Buna karşılık, mentinin de bazı sorumlulukları vardır. Gelişime ve değişime açık, eğitilmeye değil, öğrenmeye susamış olmalıdır. Başarıya giden yolda, mentorun sadece bir yol arkadaşı olduğunun ve direksiyonda oturması gereken asıl kişinin kendisi olması gerçeğinin bilincinde olmalıdır.