Okul Destek Derneği Etik İlkeleri

*** Toplumsal Yarar İlkesi

*** Eşit Davranma İlkesi

*** Dürüstlük İlkesi

*** Tarafsızlık İlkesi

*** Şeffaflık İlkesi

*** Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk İlkesi

Okul Destek Derneği Etik Kurulunun Görevleri

*** Bünyesinde yürütülen çalışmalarda uyulması gereken etik ilkeleri belirlemek.

*** Etik kültürün oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak.

*** Çalışanların etik ilkelere uygun davranması konusunda yardımcı olmak ve rehberlik etmek.

*** Etik ilkelere aykırı davranışlara ilişkin şikâyetleri incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak.

*** ODD Etik Kurulu şu kişilerden oluşur:

  • Dr. Emrah Özbay (Boyner Grup Etik Kurul Üyesi)
  • Yaprak Behar (ODD İş Geliştirme Direktörü)
  • Tülay Burucu (ODD Eğitim Direktörü)
  • Sevinç Durmuş (ODD İnsan Kaynakları Direktörü ve Etik Kurul Raportörü)
  • Dr. Ceyda Arslan (Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi ve ODD Merkez Koordinatörü)

Etik Kurulu E-posta Adresi: oddetik@okuldestek.org

Etik


Bizi sosyal medya üzerinden takip ederek anında haberdar olabilirsiniz.

ODD, Açık Açık Platformu Üyesidir.

Eğitime Gönüllü Destek | Okul Destek Derneği
okuldestek.org