OKUL DESTEK DERNEĞİ GÖNÜLLÜ AYDINLATMA, ONAY VE TAAHHÜT FORMU


Okul Destek Derneği (‘Dernek’), farklı eğitim teknolojilerini kullanarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örnekler doğrultusunda ilk ve orta öğretim öğrencilerinin ders konularıyla ilgili bilgi seviyelerini artırmaları, eleştirel düşünme, bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim amaçlı kullanma, problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazanmalarını sağlamak amacı ile kurulmuş bir dernektedir.

A) AYDINLATMA BİLDİRİMİ

1. Okul Destek Derneği ve Amacı Nedir? Dernek, Türkiye’nin her yerinden sisteme katılabilecek gönüllüler ile Türkiye’nin her yerinden sisteme katılabilecek öğrenciler arasında bağlantı sağlamayı amaçlayan bir platformdur.

2. Okul Destek Derneği Sistemi Nasıl İşlemektedir? Dernek, amacı doğrultusunda, gönüllüler ile eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencileri bir araya getirerek öğrencinin, gönüllüden dijital ortam temelli online eğitim almasını sağlar. Eğitim verilecek öğrenci ile gönüllü arasındaki bağlantı, müfredat ve ders konuları, programları ve saatleri Dernek tarafından belirlenmektedir. Gönüllü tarafından verilen eğitimin içeriği, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örneklerden oluşacak olup, işbu dayanaklar dışında eğitim verilmemektedir. Gönüllüler ve öğrenciler arasında yapılacak dersler dijital ortamda yapılacağından ders dijital kayıtları alınmaktadır.

3. Gönüllünün Görev ve Sorumlulukları Gönüllü, işbu bildirim ve formun eki olarak kendilerine sunulan dernek tüzüğünü (EK) incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu beyan etmektedir. Gönüllü, işbu aydınlatma bildirimini onaylaması ve taahhüdü ve sistemin işleyişi hakkında dernek tarafından verilecek eğitim sonrasında sisteme dahil olacağını bilmektedir. Gönüllü, dernek faaliyeti kapsamında öğrenciye doğrudan verilen eğitimin yalnızca gönüllülük esasına dayalı bir hizmet olduğunu, gerek Dernek’ten gerekse atandığı veli/öğrencilerden program süresi ya da takip eden 12 aylık dönemde herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve ücretli bir iş ilişkisine girmeyeceğini bilmektedir. Gönüllü, uzmanlık alanında, öğrenciye, yalnızca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örneklerden oluşacak konularda ve Dernek’in belirlediği içerik ve program dahilinde eğitim vereceğini bilmektedir. Gönüllü, yukarıda belirtilen eğitim konuları haricinde, yaşam ve düşünce tarzına ilişkin (psikolojik, siyasi, dini vb her türlü yaşam ve düşünce tarzı) konularda görüşme ve yönlendirme yapmaması, görüş bildirmemesi gerektiğini bilmektedir. Gönüllü, yukarıdaki paragraflarda belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, söz konusu durumun Dernek faaliyeti ile alakalı olmadığını, bu ayrılık nedeni ile Dernek’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan şahsen sorumlu olduğunu, Dernek’in söz konusu aykırılık sebebi ile zarara uğraması durumunda zararının kendisine rücu edilebileceğini bilmektedir. Gönüllü, işbu Dernek faaliyetinin gizlilik esasına dayandığını, Dernek işleyişi, eğitim konu ve dökümanları, eğitim verilen öğrenci ve veli bilgilerinin gizli olduğunu ve 3. Kişiler ile Dernek’in yazılı izni olmaksızın paylaşılamayacağını bilmektedir. Gönüllü, öğrenciye verdiği eğitim sırasında fark edeceği veya tespit edeceği sorunları ivedilikle Dernek ile paylaşması gerektiğini bilmektedir. Gönüllü, eğitim sürecinde, öğrencinin sistemde kalıp kalmayacağını ve öğrencinin sınıf seviyesini Dernek’in bu konularla ilgili kurallarını objektif bir şekilde uygulayarak kendisinin belirleyeceğini bilmektedir. Gönüllü, sisteme dahil olmasından itibaren en az 1 eğitim dönemi boyunca gönüllü olarak hizmet vereceğini, sistemden ayrılmasını gerektirir bir durum söz konusu olması durumunda, öğrencinin eğitiminin aksamaması adına keyfiyeti en az 1(bir) ay önce Dernek’e bildirmesi gerektiğini bilmektedir. Gönüllü, sistem ve faaliyetin işleyişi esnasında Dernek tüzüğü ve hukuki gerekçeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kaydedilecek ve aktarılabilecek verileri hakkında ayrıca bilgilendirme ve onay formu düzenleneceğini bilmektedir.

B) GÖNÜLLÜ ONAY VE TAAHHÜDÜ Gönüllü, (A) bendi (3). Maddede yazılı aydınlatma bildirimi çerçevesinde, aşağıda yazılı hususlara uygun davranacağı hususunu onaylamakta, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, işbu bildirim ve formun eki olarak kendisine sunulan Dernek tüzüğünü incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmektedir. Gönüllü, işbu aydınlatma bildirimini tebliğ aldığını, bilgilendirildiğini kabul etmekte ve sistemin işleyişi hakkında dernek tarafından verilecek eğitime katılmayı, sonrasında sisteme dahil olmayı kabul etmektedir. Gönüllü dernek faaliyeti kapsamında öğrenciye doğrudan verilen eğitimin yalnızca gönüllülük esasına dayalı bir hizmet olduğunu kabul etmekte ve gerek Dernek’ten gerekse atandığı veli/öğrencilerden program süresi ya da takip eden 12 aylık dönemde herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve ücretli bir iş ilişkisine girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, uzmanlık alanında, öğrenciye, yalnızca T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı müfredat ve uluslararası en iyi örneklerden oluşacak konularda ve Dernek’in belirlediği konular ve program dahilinde eğitim vereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, yukarıda belirtilen eğitim konuları haricinde, yaşam ve düşünce tarzına ilişkin(psikolojik, siyasi, dini vb her türlü yaşam ve düşünce tarzı) konularda görüşme ve yönlendirme yapmayacağını, görüş bildirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, yukarıdaki paragraflarda belirtilen hususlara aykırı davranmaları durumunda, söz konusu durumun Dernek faaliyeti ile alakalı olamadığını, bu ayrılık nedeni ile Dernek’in hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan şahsen sorumlu olacağını, Dernek’in söz konusu aykırılık sebebi ile zarara uğraması durumunda zararının kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, işbu dernek faaliyetinin gizlilik esasına dayandığını, dernek işleyişi, eğitim konu ve dökümanları, eğitim verilen öğrenci ve veli bilgilerinin gizli olduğunu ve 3. Kişiler ile derneğin yazılı izni olmaksızın paylaşılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, öğrenciye verdiği eğitim sırasında fark edeceği veya tespit edeceği sorunları ivedilikle Dernek ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Gönüllü, eğitim sürecinde, öğrencinin sistemde kalıp kalmayacağını ve öğrencinin sınıf seviyesini Dernek’in bu konularla ilgili kurallarını objektif bir şekilde uygulayarak kendisinin belirleyeceğini bilmektedir. Gönüllü, sisteme dahil olmasından itibaren en az 1 eğitim dönemi boyunca gönüllü olarak hizmet vereceğini, sistemden ayrılmasını gerektirir bir durum söz konusu olması durumunda, öğrencinin eğitiminin aksamaması adına keyfiyeti en az 1(bir) ay önce Dernek’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Dernek tarafından hazırlanan ve (3) sayfadan ibaret ‘AYDINLATMA BİLDİRİMİNİ’ okuduğumu, faaliyet hakkındaki işleyiş konusunda ‘GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ’ tamamen ve ayrılmaz şekilde kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.